Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı. (GİB) Detayları

Yazar Yorum Yap 0 views

Gelir İdaresi Başkanlığı 196 personel alımı ile çok ilde istihdam gerçekleştirecek. 22’si merkezde istihdam edilmek üzere 174′ ü farklı illerde istihdam edilecek olan Gelir İdaresi personel alımı, belirli şartları karşılayan vatandaşlar için başvuruya açık olacak. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı şartları neler olacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı. (GİB) Detayları

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı. (GİB) Detayları

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama.

“Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonunda toplam 196 sözleşmeli personel alınacaktır.”

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru yapanların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 2 katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 2 katı aday sözlü sınava çağrılacak. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

gorev yeri - TD Medya
gorev yeri1 - TD Medya

GİB Personel Alımı Sınav Yeri ve Tarihi

Sözlü sınav 29 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara‘da yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar özellikle bilgilendirilmeyecektir.

GİB Personel Alımı Başvurusu Şartları

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

– 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

– Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ortaöğretim) katılmış ve KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

GİB Personel Alımı Sınav Başvuru Tarihi

Başvurular, 1 Mart 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17.30‘da sona erecektir.

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tradresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

– Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.

– Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Merhaba Blogteam